+420 772 777 000 | info@withu.cz | |

Certifikace

27. 02. 2012 | Blog

Certifikát pravosti
šperků WITH U

Každý šperk WITH U je dodáván s certifikátem pravosti s popisem, co daný šperk obsahuje.

Puncovní úřad
ČR

Každý šperk WITH U je opatřen puncem od Puncovního úřadu ČR.
  

zjisti více

Naše společnost je registrována u Puncovního úřadu ČR pod číslem 13764. Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává dohled na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon. Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals). Je členem Mezinárodní asociace puncovních úřadů (International Association of Assay Offices - IAAO, dříve AEAO). Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.
Přihlaste se k odběru novinek e-mailem

Získávejte zvláštní nabídky a informace o akcích naší značky jako první a zadejte zde svůj e-mail. Novinky nezásíláme často - spíše se snažíme o jejich exkluzivitu.